«Юний фотоаматор»

Керівник Антонова Людмила Іванівна

З початком XXI століття наступила нова ера фотографії - ера цифрових фотокамер і з нею прийшло нове поняття самої фотографії.

З цифровою фотокамерою, комп'ютером і програмним забезпеченням для редагування фотознімків, ми отримали великі можливості для реалізації своїх творчих ідей і можливостей.

Тому завдання гуртка юних фотолюбителів полягає в тому, щоб надати дітям основи фотографії, наділити знаннями про різні жанри фотографії, допомогти набувати досвіду власної творчої діяльності, художнього смаку, творчої уяви, фантазії, сформувати інтерес до техніки і мистецтва.
Юні фотолюбителі вивчають основи фотографії, освоюють графічний редактор Photoshop CS.

Метою програми є формування компетентностей особистості засобами фотоаматорства.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

Пізнавальної: оволодіння основами фотографії, знаннями про різні жанри фотографії, ознайомлення з процесом фотографування;

Практичної: формування практичних умінь і навичок роботи в різних жанрах фотографії, з різним обладнанням фотолабораторій;

Творчої: набуття досвіду власної творчої діяльності, розвиток здібностей, художнього смаку, творчої уяви, фантазії; задоволення потреби особистості у творчій самореалізації;
Соціальної: формування інтересу до техніки і мистецтва, позитивних якостей емоційно-вольової сфери (уважність, наполегливість, доброзичливість, охайність і старанність у роботі).