Авіамодельний гурток 

Керівник гуртка Сахан Володимир Володимирович
 
 

Авіаційний моделізм – це один із найцікавіших, найпопулярніших і найкорисніших видів спортивно-технічної творчості учнів. Як засіб організації розумового дозвілля і активного відпочинку дітей, заняття з авіамоделізму значною мірою сприяють їх загальному і політехнічному навчанню. Це одне з улюблених занять учнівської молоді, масовий технічний вид спорту, що допомагає ознайомитися зі світом авіації. На авіамодельному гуртку діти ознайомлюються з технічними видами спорту; основа­ми авіаційних наук і технологій, поняттями про основні технологічні при­йоми проектування та виготовлення авіамоделей; набувають техніко-технологічних умінь і навичок; нав­чаються технологій виготовлення різних класів моделей за кресленнями й власної конструкції та їхньої експлуатації; практичних навичок у проекту­ванні авіамоделей різного функціонального призначення, їхнього регулю­вання та запуску, вчаться працювати з різними інструментами; роз­вивають технічне мислення, конструкторські здібності, формують стійкий інтере­с до технічної творчості. Під час занять га гуртку виховується культура праці; відбувається професійне самовизначення, обґрунтований вибір професії з урахуванням власних інтересів та здібностей; розвиваються позитивні якості емоціонально-вольової сфери особистості: працелюбство, наполегливість, відповідальність. Заняття на гуртку направлені на розвиток просторової уяви, поглиблення шкільних знань у галузі практичного конструювання різноманітних лі­тальних об’єктів, сприяють вихованню любові до батьківщини, розумінню її місця як авіаційної і космічної держави у світовому співтова­ристві, громадянському самоствердженню. Юні авіамоделісти під час виготовлення моделі не лише розробляють технологію виготовлення, а і проектують її, тобто розв'язують завдання, що в мініатюрі становлять цілий комплекс питань, якими займається справжня авіація. Усі моделі виготовляються за ескізами та кресленнями, гуртківці вчаться читати креслення, складати їх, що розвиває просторову уяву, а також обчислюють площі крила, стабілізатора, перерізів деталей, маси моделі, використовуючи прикладні програми для персональних комп'ютерів. Перед початком роботи над моделлю кожний гуртківець ознайомлюється з конструкцією літального апарата, його аеродинамічними характеристиками та призначенням вузлів і деталей. Авіамодельний гурток запрошує на навчання дітей віком від 9 до 18 років.